Šiuo metu ES šalių vyriausybės derasi kaip sureguliuoti apyvartinių taršos leidimų (ATL) perteklių rinkoje, tuo tarpu Lietuvos vyriausybė prisijungė prie sprendimus blokuojančios ir esmines reformas stabdančios šalių mažumos, kuriai vadovauja Lenkija. Ši šalių grupė siekia atidėti skubiai reikalingas reformas iki 2021 m. ir leisti, kad rinką užplūstų šimtai milijonų papildomų taršos leidimų. Naujausia studija, kurią parengė klimato kaitos ekspertų grupės „Sandbag“, rodo, kad dėl tokios Lietuvos vyriausybės pozicijos gali būti sužlugdytas visas reformos pasiūlymų paketas, o šalies biudžetas gali netekti nemažai pajamų.
download PDF